Przejdź do treści

Czym jest współuzależnienie? Jak je leczyć?

Czas czytania: 2 minut

Współuzależnienie to stan psychologiczny i behawioralny, który często objawia się w związkach, w których jedna osoba nadmiernie polega na drugiej w kwestii poczucia tożsamości, własnej wartości i dobrego samopoczucia. Wiąże się to z niezdrową i niezrównoważoną zależnością od drugiej osoby, często ze szkodą dla własnych potrzeb i granic. Co warto wiedzieć na temat tego problemu?

Charakterystyka współuzależnienia – co to jest?

Problem współuzależnienia można scharakteryzować poprzez poniższe cechy:

  • Niska samoocena – osoby współuzależnione często zmagają się z negatywnym obrazem siebie i szukają potwierdzenia u innych, aby poczuć się wartościowe.

  • Przypodobanie się innym – chęć zadowolenia innych, nawet kosztem własnych potrzeb i dobrego samopoczucia, jest powszechną cechą współuzależnienia.

  • Trudność w wyznaczaniu granic – osoby współzależne mogą mieć trudności z ustanowieniem i utrzymaniem zdrowych granic, co prowadzi do poczucia przytłoczenia lub wykorzystania.

  • Strach przed porzuceniem – u osób tych pojawia się podwyższony strach przed odrzuceniem i porzuceniem, często skłaniający osoby współuzależnione do podejmowania wszelkich starań, aby uniknąć konfliktu lub separacji.

  • Trudność w wyrażaniu potrzeb – osoby te mogą mieć trudności z wyrażaniem własnych potrzeb, preferencji i pragnień, stawiając zamiast tego potrzeby innych.

Leczenie współuzależnienia – gdzie szukać pomocy?

W przypadku współuzależnienia problem można rozwiązać na różne sposoby, na przykład pomocne są:

Psychoterapia

Rozpoczęcie terapii, zwłaszcza u terapeuty doświadczonego w leczeniu współuzależnienia, jest kluczowym krokiem. Indywidualne doradztwo lub grupy wsparcia mogą zapewnić bezpieczną przestrzeń do zbadania problemów i opracowania zdrowszych mechanizmów postępowania. Dobrym rozwiązaniem może być wówczas psychoterapeuta online, który oferuje swoje usługi online.

Ustalanie granic

Nauka wyznaczania i utrzymywania zdrowych granic jest niezbędna do przerwania cyklu współzależności. Wymaga to jasnego komunikowania swoich potrzeb i ograniczeń przy jednoczesnym poszanowaniu granic innych.

Budowanie poczucia własnej wartości

Kluczowe znaczenie ma rozwijanie silnego poczucia własnej wartości. Terapia może pomóc jednostkom rzucić wyzwanie negatywnemu postrzeganiu siebie i pielęgnować pozytywny obraz siebie.

Naucz się mówić „nie”

Osoby współuzależnione często mają trudności z powiedzeniem „nie”. Nauka asertywnego wyrażania swoich potrzeb i ograniczeń jest niezbędna do uwolnienia się od wzorców współzależności.

Wsparcie grupowe

Uczestnictwo w grupach wsparcia dotyczących współuzależnienia może zapewnić poczucie wspólnoty i wspólnych doświadczeń. Słuchanie historii innych i dzielenie się własnymi może mieć działanie terapeutyczne.