Przejdź do treści

Przeciwwskazania do korzystania z komory hiperbarycznej: Kiedy unikać terapii tlenowej?

Czas czytania: 2 minut

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia, która wykorzystuje wysoko stężony tlen w warunkach zwiększonego ciśnienia atmosferycznego. Choć terapia ta oferuje znaczące korzyści w leczeniu różnorodnych stanów zdrowotnych, jak zatrucie tlenkiem węgla, trudno gojące się rany, zakażenia bakteryjne czy choroba dekompresyjna nurków. Istnieje szereg przeciwwskazań, które muszą być rozważone przed podjęciem decyzji o jej zastosowaniu. Właściwe zrozumienie tych przeciwwskazań jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Choroby płuc i dróg oddechowych

Jednym z najważniejszych przeciwwskazań bezwzględnych do stosowania HBOT są choroby płuc i dróg oddechowych. Osoby cierpiące na nieleczoną odmę opłucnową, chorobę rozedmową płuc z dużymi pęcherzami powietrznymi mogą doświadczyć poważnego pogorszenia stanu zdrowia lub nawet zagrożenia życia w trakcie terapii. Wysokie ciśnienie w komorze hiperbarycznej może powodować dodatkowe ryzyko dla struktur płucnych, co może prowadzić do poważnych komplikacji.

Dowiedz się więcej: https://www.atamed.com.pl/2019/04/05/jakie-sa-przeciwskazania-do-tlenoterapii/.

Infekcje ucha środkowego i zatok

Osoby z aktywnymi infekcjami ucha środkowego i zatok powinny również unikać terapii HBOT, jeśli nie zostały one odpowiednio wyleczone. Zwiększone ciśnienie w komorze może nasilić ból i prowadzić do dalszych komplikacji, co może utrudnić leczenie podstawowej choroby.

Stosowanie chemioterapii w leczeniu onkologicznym

Pacjenci, którzy przechodzą lub przeszli chemioterapię, szczególnie lekami wrażliwymi na tlen, powinni skonsultować możliwość terapii HBOT z lekarzem prowadzącym. Niektóre substancje stosowane w chemioterapii mogą interagować z wysokim stężeniem tlenu, co może prowadzić do niepożądanych skutków lub zmniejszenia skuteczności leczenia onkologicznego.

Ciąża

Brak wystarczającej liczby badań dotyczących wpływu HBOT na rozwijający się płód sprawia, że ciąża jest uznawana za przeciwwskazanie do tej formy terapii. Chociaż potencjalne korzyści dla matki mogą być znaczące, ryzyko dla płodu nie jest w pełni zrozumiałe, co wymaga szczególnej ostrożności.

Przeciwwskazania względne

Epilepsja, choroby serca, stosowanie leków fotosensybilizujących oraz cukrzyca są uznawane za przeciwwskazania względne. Osoby z niekontrolowaną epilepsją, niewyrównaną niewydolnością serca, ciężką arytmią, czy te przyjmujące leki zwiększające wrażliwość skóry na światło, powinny podjąć terapię HBOT tylko po szczegółowej konsultacji z odpowiednimi specjalistami. W przypadku cukrzycy, istotne jest monitorowanie poziomu glukozy, aby uniknąć ryzyka hipoglikemii.

Skutki uboczne i ryzyko

Toksyczność tlenowa, barotrauma ucha, zatok, a rzadziej płuc, oraz zmęczenie są najczęściej obserwowanymi skutkami ubocznymi terapii HBOT. Wysokie stężenie tlenu, szczególnie u osób z predyspozycjami do drgawek, może prowadzić do toksyczności tlenowej. Szybkie zmiany ciśnienia mogą spowodować barotraumę, a zmęczenie po zabiegu jest częstym, choć zazwyczaj przejściowym efektem ubocznym.

Wskazówki przed przystąpieniem do terapii

Przed rozpoczęciem leczenia HBOT konieczna jest konsultacja w celu wykluczenia przeciwwskazań. Pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach, unikać palenia tytoniu i spożywania alkoholu przed terapią, oraz spożyć lekki posiłek około 2 godziny przed zabiegiem, aby uniknąć uczucia głodu lub przepełnienia.

Odpowiednie wykorzystanie tlenoterapii hiperbarycznej wymaga przemyślanej oceny ryzyka i korzyści. Przy dobrym przygotowaniu i przestrzeganiu środków ostrożności, HBOT jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia wielu schorzeń. Decyzja o zastosowaniu tej terapii powinna być zawsze podejmowana indywidualnie i w ścisłej współpracy z lekarzem.