Przejdź do treści

Uzależnienie od seksu, czy jest niebezpieczne?

Czas czytania: 3 minut

 „Uzależnienie od seksu” można określić jako kompulsywną potrzebę wykonywania czynności seksualnych w celu osiągnięcia tego rodzaju „stanu”, jakie alkoholik uzyskuje po wypiciu.

Uzależnienia od seksu nie należy mylić z zaburzeniami, takimi jak pedofilia czy zoofilia.

Dla niektórych uzależnienie od seksu może być bardzo niebezpieczne i powodować poważne problemy w związkach. Podobnie jak uzależnienie od narkotyków lub alkoholu może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje osobiste, jakość życia i bezpieczeństwo danej osoby.

Jest rzekomo dość powszechne (chociaż statystyki są niespójne), a niektórzy twierdzą, że często nie jest diagnozowane.

Uważa się, że osoba uzależniona od seksu będzie szukać wielu partnerów seksualnych, choć samo w sobie to nie jest to oznaką zaburzenia. Niektórzy twierdzą, że może się to objawiać jako kompulsywna potrzeba masturbacji, oglądania pornografii lub przebywania w sytuacjach stymulujących seksualnie.

Osoba uzależniona od seksu może znacząco zmienić swoje życie i działanie w celu wykonywania czynności seksualnych kilka razy dziennie i podobno nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, pomimo poważnych negatywnych konsekwencji.

Uzależnienie od seksu, jakie są objawy?

uzależnienie

Jedną z cech charakterystycznych może być niejawność zachowań, w których osoba z zaburzeniem nabywa umiejętności ukrywania swojego zachowania, a nawet może utrzymywać ten stan w tajemnicy przed małżonkami, partnerami i członkami rodziny. Może kłamać na temat swoich działań lub angażować się w nie w miejscach, w których nie zostaną one ujawnione.

Ale czasami objawy są widoczne. Osoba może być uzależniona od seksu, jeśli wykazuje niektóre lub wszystkie z następujących objawów:

  • chroniczne, obsesyjne myśli i fantazje seksualne
  • kompulsywne relacje z wieloma partnerami, w tym z nieznajomymi
  • kłamstwo, aby ukryć swe zachowania
  • zaabsorbowanie seksem, nawet jeśli przeszkadza to w życiu codziennym, produktywności, wydajności w pracy
  • niemożność zatrzymania lub kontrolowania zachowań
  • narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo z powodu zachowań seksualnych
  • wyrzuty sumienia lub poczucie winy po seksie
  • doświadczanie innych negatywnych konsekwencji osobistych lub zawodowych

Kompulsywne zachowania mogą nadwyrężyć relacje, na przykład stres wynikający z niewierności – chociaż niektórzy podają uzależnienie od seksu jako sposób na wyjaśnienie niewierności.

Należy pamiętać, że czerpanie przyjemności z aktywności seksualnej nie jest oznaką uzależnienia od seksu. Seks to zdrowa ludzka czynność i cieszenie się nim jest normalne. Ponadto różnice w potrzebach seksualnych między partnerami nie oznaczają, że jeden z partnerów jest uzależniony od seksu.

Uzależnienie od seksu a sposoby leczenia

pekniete

Ponieważ diagnoza nie jest prosta, brakuje możliwości leczenia opartych na dowodach. Zwykle zaleca się jedną lub więcej z następujących metod.

Terapie leczenia w ośrodkach

Istnieje wiele ośrodków leczenia, które oferują programy wychodzenia z uzależnienia od seksu. Często takie osoby są wycofywane ze swojego normalnego życia na co najmniej 30 dni, aby pomóc im odzyskać kontrolę nad swoimi impulsami i rozpocząć leczenie.

Tego typu programy zazwyczaj obejmują sesje terapii indywidualnej i grupowej.

Programy 12-stopniowe

Programy takie jak Anonimowi uzależnieni od seksu działają według tego samego modelu, co Anonimowi Alkoholicy (AA). Mogą być one bardzo pomocne w zwalczaniu uzależnienia seksualnego.

Członkowie nie muszą całkowicie rezygnować z seksu, ale są zachęcani do powstrzymania się od kompulsywnych i destrukcyjnych zachowań seksualnych. Spotkania grupowe z innymi osobami mierzącymi się z takim samym problemem stanowią dobry system wsparcia.

Terapia poznawczo-behawioralna

Ten rodzaj terapii może pomóc osobie zidentyfikować wyzwalacze impulsów seksualnych i ostatecznie nauczyć się, jak zmienić te zachowania. Osiąga się to poprzez sesje jeden na jeden z licencjonowanym terapeutą.

Leki na uzależnienie od seksu

Niektóre osoby mogą odnieść korzyści z terapii lekowej. Leki przeciwdepresyjne mogą pomóc złagodzić popęd (co jest niezależne od potencjalnych efektów ubocznych, które mogą powodować zmniejszenie libido lub upośledzać inne aspekty doświadczenia seksualnego).

Nie jest jednak jasne, czy lekarz przepisze leki na tę chorobę.

Jakie są skutki uzależnienia od seksu?

Osoba mająca uzależnienie od seksu stoi przed wyjątkowym wyzwaniem. Może angażować się w zachowania, które zagrażają jej związkom, własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu oraz zdrowiu partnera.

Jednocześnie uzależnienie od seksu jest uważane za kontrowersyjną diagnozę i brakuje kryteriów diagnostycznych oraz metod leczenia opartych na dowodach.